Site logosu
Hakkımızda

40 yıllık tecrübemizle endüstriyel ekipmanlar için komponentler üretiyor, üretim sistemleri geliştiriyor ve profesyonel destek sağlıyoruz. Firmamız aşağıdaki alanlarda uzmanlaşmıştır: Taşıma, yükleme, boşaltma, tartma, taşıma, karıştırma, dozajlama, toz toplama, dökme malzemelerin filtrasyonu ve anahtar teslimi projelerin üretim sürecinin başlangıcından devreye alınmasına kadar teknik ekipmanların imalatı. bitki. Hizmet yelpazesi öncelikle gıda, inşaat malzemeleri, demir-çelik, enerji, tarım, kimyasallar ve plastik alanlarına yöneliktir.

Araştırma ve geliştirme kapasiteleri ve uygulamaya özel tasarım seçenekleri Polimak'ın güçlü yönleridir. Mühendislik ekibimiz, farklı ihtiyaçlara en uygun sistem ve cihazları geliştirmektedir. Şirketin esnek organizasyon yapısı, ekipmandan anahtar teslimi sistemlere kadar ürün geliştirme ve üretime olanak sağlar.

Ürünler

Endüstriyel Çözümler

Ham madde Dolum, Boşaltma, Taşıma ve Depolama Sistemleri

Toz ve tanecikli yapıdaki dökme malzemeler, pnömatik ve mekanik konveyör sistemleri ile silo, bunker, konteyner gibi ortamlara aktarılmakta, depolanmakta ve boşaltılmaktadır. Polimak, gıda, çimento, plastik, kimya vb ürünlerin işlendiği tesislerde ham madde aktarım ve depolama süreçleri için anahtar teslim çözümler sunmaktadır.

Pnömatik Taşıma Sistemleri

Pnömatik taşıma sistemleri gaz akışı kullanılarak hemen hemen tüm tiplerdeki dökme malzemelerin bir veya birden çok kaynaktan, bir veya birden çok hedefe (silo, bunker, zemin, kamyon, bag, bigbag vb.) transfer etmekte kullanılır. Kolay kurulum, düşük bakım ihtiyacı, uzun yıllar dayanıklılık ve sorunsuz çalışma, sert koşullara dayanıklılık, bu sistemlerin anahtar niteliklerindendir.

Ekipmanlar

Hava Kilidi rotary Valf

Hava kilidi, pnömatik iletim sistemlerinin önemli bir bileşenidir. Hava kilitleri çeşitli granül, dane veya toz halindeki malzemenin silo, bunker, siklon, filtre, mikser gibi yerlerden akışını kontrol eder. Basınç, vakum veya yer çekimi etkisi altındaki malzemenin alındığı ve boşaltıldığı bölgeler arasında hava akışının engellenmesinde hava kilitleri kullanılır. Hava kilidi ürünün düzenli ve kararlı akışını sağlar.

Silo Üstü Jet Filtre

Endüstriyel uygulamalarda toz tutma, hava ile malzemenin ayrılması işlevini gören filtredir. Pnömatik malzeme transportu uygulamalarında, silobas ile malzeme dolumu yapılan silolarda oluşan hava basıncını tahliye etmek amacıyla kullanılır. Dökme malzemelerin doldurulması ve boşaltılması sırasında ortama yayılan tozu toplamaktadır.

Big Bag Boşaltma Sistemleri

Bigbag içerisinde bulunan toz, granül ve parçacık halindeki malzemeler otomatik bigbag boşaltım sistemi yardımı ile kolaylıkla boşaltılabilmektedir. Bigbag boşaltma istasyonu helezon, bunker veya pnömatik taşıma sistemine bağlanmaktadır. Bigbag içerisindeki hammadde bu sistemler yardımı ile silo, mikser, bunker gibi çeşitli ortamlara gönderilmektedir.

Dolum Körüğü

Hammadde dolum ve yükleme körükleri, toz ve tanecik halindeki dökme malzemelerin silo, depo veya üretim hatlarından kamyon, silobas, gemi ve stok sahalarına aktarımını sağlamaktadır. Teleskopik körük sistemi ile hammadde dolumu sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.

Blower / Hava Körüğü

Hava körükleri, yüksek debili gazları 1500 mBar basınç ve 500 mBar vakum ile taşıyabilmektedir. Pozitif yer değiştirmeli, dönen kanat tipli hava pompalarıdır. Atık su arıtıma, pnömatik taşıma sistemleri, kültür balıkçılığı, proses havası temini, vakum sistemleri ve benzer uygulamalarda kullanılırlar.

Akış Kontrol Klepeleri, Yönlendirme Vanaları

Akış kontrol klepesi pnömatik taşıma sistemlerinde toz, granül gibi malzemelerin akışının kontrol edilmesi ve yönlendirilmesini sağlar. Hem basınç hem de vakum uygulamalarında, yoğun faz ve seyreltik faz taşıma için uygundur. Uygulamaya göre farklı modellerde klepeler bulunmaktadır.

Çuval Boşaltma Sistemi

Çuval boşaltma istasyonu, torba veya çuval ile gelen tozsu, granül halindeki hammaddelerin temiz bir ortamda sağlıklı bir yöntemle boşaltılmasını ve istenilen yere aktarılmasını sağlar. Çuval boşaltma istasyonu helezon, bunker veya pnömatik taşıma sistemine bağlanabilmektedir. Çuval, kova veya torba içerisindeki hammadde bu sistemler yardımı ile silo, mikser,  bunker gibi çeşitli ortamlara gönderilmektedir.

Helezon Konveyörler ve Besleyiciler

Toz ve granül halindeki hammaddelerin çeşitli noktalardan taşınmasında helezon konveyörler kullanılmaktadır. Çimento, alçı, PVC, kalsit, un gibi endüstriyel ürünler vidalı helezon yardımıyla herhangi iki nokta arasında taşınabilmektedir.

Hammadde Siloları

Toz ve granül halindeki hammaddelerin depolanması amacıyla silolardan yararlanılmaktadır. Uygulamaya göre silolarda dolum ve boşaltma sistemleri bulunmaktadır.

Silo Ekipmanları

Endüstriyel hammadde depolama silolarında çalışma koşullarına göre çeşitli ekipmanlar kullanılmaktadır. Jet filtre, silo boşaltma helezonu, klepe, silobas dolum sistemi, seviye sensörü, emniyet valfi, titreşim koniği gibi ekipmanlar bunlardan bazılarıdır.

Vidalı Kriko

Vidalı krikolar, doğrusal hareket gerektiren uygulamalarda kullanılmaktadır. Herhangi bir yükün kaldırılmasında, mekanik bir parçanın çekilmesinde, makina aksamlarının çalışma mesafelerinin ayarlanmasında vidalı krikodan yararlanılmaktadır.

Teknoloji Paketleri

Silo Kontrol ve Güvenlik Sistemleri

Hammadde silolarının  emniyetli ve kontrollü çalışmasını sağlamaktadır. Malzeme dolumu, depolanması ve boşaltılması sırasında silo üzerinde bulunan ekipmanların çalışması, seviye kontrolü, emniyet cihazlarının takibi, gerekli dolum ve boşaltım ekipmanlarının idaresini sağlamaktadır.

Seyyar Big Bag Boşaltma ve Silobas Dolum Sistemleri

Bigbag içerisindeki toz ve tanecikli hammaddelerin güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde silobas ve kamyonlara aktarılmasını sağlayan mobil hammadde transfer sistemleri.

Plastik Enjeksiyon, Ekstrüder Besleme Sistemleri

Plastik malzeme üreten tesislerde enjeksiyon ve ekstürder makinalarına sürekli malzeme beslenmesi gerekmektedir. Merkezi besleme sistemleri yardımıyla mikserden çıkan veya silolarda depolanan plastik hammaddeleri otomatik olarak makinalara aktarılmaktadır.

Toz Toplama ve Filtreleme Sistemleri

Endüstriyel tesislerde malzeme dolumu, boşaltılması ve aktarımı sırasında ortama yayılan tozların filtrelenmesi, toplanması, depolanması ve bertaraf edilmesini sağlayan sistemler.

Pnömatik Paket

Toz ve tanecikli malzemelerin pnömatik taşıma yöntemi ile istenilen noktalar arasında taşınmasını sağlayan hazır transfer ünitelerini kapsamaktadır. Uygulamaya göre sabit veya mobil paket sistemler bulunmaktadır.

Hammadde Otomasyonu

Farklı hammaddelerin üretim tesislerine girişi ile hammadde otomasyonu başlamaktadır. Boşaltım, dolum, karışım hazırlama, transfer, depolama, mikser sistemleri ile malzemeler işlenmektedir. Proses ihtiyacına göre otomasyon, toz toplama, dozaj sistemleri kullanılmaktadır. Bitmiş son ürünler için paketleme ve yükleme sistemleri bulunmaktadır.

Çimento Transfer Tesisi

Büyük hacimli çimento yükleme ve boşaltma operasyonlarında çimento transfer tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Gemiler ile bigbag içerisinde gelen çimentonun silolarda depolanması, silobaslara aktarılması, silobas ile gelen malzemelerin bigbaglere doldurulması, çuvallanması gibi farklı senaryolara göre çimento transfer tesisleri kurulabilmektedir.

Kül Tahliye, Taşıma ve Dolum Sistemleri

Kömür yakıtlı kazan kullanan endüstriyel tesisler ve termik santrallerde yanma sonucu kül ve curuf oluşmaktadır. Yüksek sıcaklığa sahip bu külün tozları ortama yayılmaktadır. Mekanik ve pnömatik taşıma sistemleri, oluşan külü kazan sisteminden alarak ortama yayılmadan silolara aktarmaktadır. Silolarda biriken kül tozsuz olarak kamyonlara doldurulmaktadır.

Filtre Tozu Taşıma Sistemi

Toz toplama filtrelerinden, jet pulse torbalı filtrelerden veya siklonlardan çıkan tozu siloya aktarmaktadır. Toz filtresi altına yerleştirilecek besleyiciler yardımıyla filtreden çıkan toz boru hattına aktarılmaktadır. Boru hattındaki toz, hava körüğü tarafından sağlanan hava ile siloya gönderilmektedir. Toz siloya dolarken, taşıma havası silo üzerine yerleştirilecek jet filtre ile tahliye edilmektedir.

Hammadde Vakum ve Oktabin Dolum Sistemi

Emiş hortumu ile vakumlanan tahıllar vakum blower yardımı ile sistemin vakum alıcısı yani siklona iletilirler. Siklonun içerisine ulaşan malzeme daha sonra hava kilidinin içinden geçerek oktabinlere boşaltılır.

Demir Sülfat Beslemesinde Dozajlama Uygulamaları

Big baglerde, silo vb. şekillerde depo edilen Demir(II) Sülfatın çimento paketleme hatlarına beslenmesi ve çimento içeriğindeki Cr+6 iyonu oranına göre dozajlanması için tasarlanan sistemlerdir.

Hizmetler

IOT Platformu ve Endüstriyel Yazılımlar

Polimak endüstriyel uygulamalar için yazılımlar geliştirmektedir. Endüstriyel tesislerde bulunan pompa, motor, vana, sensor, dozaj cihazlarının kontrolü için gerekli olan yazılımlarının geliştirilmesi, IOT platformunun oluşturulmasını sağlamaktadır.

Proje Hazırlama ve Danışmanlık

Üretim hatlarının tasarımı, projelendirilmesi, imalat, montaj ve devreye alma süreçlerinde teknik destek verilmektedir.

İletişim
 • Telefon:
  03123540976
 • E Posta:
  bilgi@polimak.com
 • Ad Soyad / Firma
  Süleyman Salihler
İl İlçe
Adres
 • Polimak, Malıköy, Başkent O.S.B. 52. Cadde No:3, 06909 Sincan/Ankara

Açık
24 saat açık Haftalık programa geçiş yap
 • Pazartesi

  24 saat açık

 • Salı

  24 saat açık

 • Çarşamba

  24 saat açık

 • Perşembe

  24 saat açık

 • Cuma

  24 saat açık

 • Cumartesi

  24 saat açık

 • Pazar

  24 saat açık

 • 14 Temmuz 2024 19:15 Yerel Saat

Video
 • Henüz yorum yok.
 • Yorum ekle